ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş
 

SÖZAL olarak bizler koşulsuz memnuniyet anlayışımızla, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak amacıyla;
• Faaliyetlerimizin her ,alanında kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini devamlı kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
• Çalışanlarımızın gelişimine önem vererek ve çalışan memnuniyetini sağlayarak uzun dönemli birlikteliği,
• Tedarikçilerimizle sağlam temellere açıklık ve dürüstlüğe dayanan uzun dönem işbirliğini,
• Çalışan sağlığı ve güvenliği tam olarak sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemleri geliştirmeyi,
• Kaynaklarımızı verimli kullanarak ve atıklarımızı azaltarak çevre korumaya katkıda bulunmayı ve maliyetlerimizi kontrol altında tutmayı,
• Ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyumlu hareket etmeyi,
• Teknolojik gelişmeyi takip etmeyi ve ilgili süreçlerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
• Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
• Ve yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli çalışmaları yanında tam katılımı ile sürekli yüksek kalite elde etmeyi ve müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı taahhüt ediyoruz