ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş

SÖZAL, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi rehberliğinde organizasyonun çevresel performansını yönetmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayarak, çevresel etkilerin azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, yasal uyumlulukların sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesini hedeflemektedir.

Sözal Kimya olarak Çevre Politikamız;
• Çevremizin sürekli korunması ve kirlenmenin önlenmesini sağlamak için ilgili tüm yasa ve yönetmeliklerine uymak

• Çevre etkilerini kontrol altında tutarak ve azaltarak ileriki nesillere temiz bir çevre bırakmak

• Çevre koruma farkındalığını oluşturarak yönetim, tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz tarafından bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlamak

• Kaynaklar çerçevesinde çevre korunmasına en uygun teknolojileri kullanmak

• Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

• Çevresel performansımızın sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

• Üretim, taşıma, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

• İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.