İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş
  • İşe alım politikamızın temelini, ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda insan gücünü etkin şekilde planlayarak kurum değerleri ve kültürüne en uygun ve doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi oluşturur.
  • En doğru yerleştirmenin yapılabilmesi için pozisyonlar bazında belirlenmiş kriterler ve metodlar kullanılır.
  • İşe alım faaliyetleri yıllık plan dahilinde gerçekleştirilmekte olup, süreç adımları standart ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmıştır.
  • Kurumumuz da başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir.