ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş
SÖZAL, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile firmamızın ve paydaşlarımızın bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak ve yönetmek, bilgi güvenliği risklerini yönetme, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum    sağlama ilkelerini benimsemiştir.


Sözal Kimya olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;
• SÖZAL KİMYA bilişim sistemlerinde saklanan ve işlenen bilginin yetkisiz ifşasını engellemek (GİZLİLİK)
• Bilginin kazara ya da yetkisiz kişiler tarafından kasıtlı olarak değiştirilmesi veya silinmesine karşı korumak (BÜTÜNLÜK)
• Bilginin gerek duyulduğunda yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak (ERİŞİLEBİLİRLİK)
• SÖZAL KİMYA, çalışanlarının mahremiyetine saygı göstermeyi amaçlar. Buna karşın, çalışanların gerçekleştirdiği işlemleri ve SÖZAL KİMYA bilişim sistemlerini kullanarak çalışanlar tarafından saklanan, işlenen, iletilen veya üzerinde çalışılan bilgiyi denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
• SÖZAL KİMYA bilişim sistemlerinin, bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili olan yasa ve yönetmelikler, kabul edilmiş iyi uygulamalar ve ISO 27001 gibi uluslararası standartlar ile uyumlu olmasını amaçlamaktadır.