Sürdürülebilirlik Politikamız Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş
SÖZAL sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak faaliyetlerini yönlendiren ve bu alanlarda sorumluluklarını belirleyen bir politika benimsemektedir. Organizasyonun çevresel etkilerini azaltma ve kaynakları verimli kullanmayı hedef olarak benimsemiştir.

Doğal kaynak sularının organizasyonda asgari seviyede kullanımı ve geri kazanımı konusunda önlemlerin alınarak proseslerde iyileştirmeler yapılmasının yanı sıra Kestel ve Karacabey işletmelerinde güneş enerjisi yatırımlarıyla da karbon ayak izinin azaltılması konusunda adımlar atmıştır.

Sıfır Atık Sistemi kurularak, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım ve Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansları ile çevresel etkilerin asgari seviyelere indirgenmesi hedeflemektedir.