Sözallı Olmak Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş

"Sözallı" olmak bugünkü başarılı çizgisine ulaştıran nitelikli, genç ve dinamik kadronun bir parçası olmaktır. 

Her "Sözallı"; işinin lideri, ekip çalışmasına yatkın ve müşteri odaklı olmasının yanında bilgi ve deneyimi ile kurumunu temsil eder. Gerek kurum içi gerekse kurum dışı yaşamında daima bu bilinçle hareket eder. 

Her "Sözallı" kurumunun hedeflerini kendi hedefleri olarak benimser ve bu hedefleri gerçekleştirme yolunda azami gayret gösterir.