Kalite Politikamız Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş
SÖZAL  olarak bizler koşulsuz memnuniyet anlayışımızla, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak amacıyla;
 • Faaliyetlerimizin her ,alanında kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini devamlı kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın gelişimine önem vererek ve çalışan memnuniyetini sağlayarak uzun dönemli birlikteliği,
 • Tedarikçilerimizle sağlam temellere açıklık ve dürüstlüğe dayanan uzun dönem işbirliğini,
 • Çalışan sağlığı ve güvenliği tam olarak sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemleri geliştirmeyi,
 • Kaynaklarımızı verimli kullanarak ve atıklarımızı azaltarak çevre korumaya katkıda bulunmayı ve maliyetlerimizi kontrol altında tutmayı,
 • Ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyumlu hareket etmeyi,
 • Teknolojik gelişmeyi takip etmeyi ve ilgili süreçlerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Ve yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli çalışmaları yanında tam katılımı ile sürekli yüksek kalite elde etmeyi ve müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı taahhüt ediyoruz.
 • Kalite Politikamız
Çevre Politikamız Sözal Kimya Pazarlama ve Sanayi Ltd. Şti.
 • Çevre Politikamız