Kalite Politikamız Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş
 
SÖZAL  olarak bizler koşulsuz memnuniyet anlayışımızla, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak amacıyla;
  • Faaliyetlerimizin her ,alanında kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini devamlı kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanlarımızın gelişimine önem vererek ve çalışan memnuniyetini sağlayarak uzun dönemli birlikteliği,
  • Tedarikçilerimizle sağlam temellere açıklık ve dürüstlüğe dayanan uzun dönem işbirliğini,
  • Çalışan sağlığı ve güvenliği tam olarak sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemleri geliştirmeyi,
  • Kaynaklarımızı verimli kullanarak ve atıklarımızı azaltarak çevre korumaya katkıda bulunmayı ve maliyetlerimizi kontrol altında tutmayı,
  • Ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyumlu hareket etmeyi,
  • Teknolojik gelişmeyi takip etmeyi ve ilgili süreçlerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
  • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
  • Ve yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli çalışmaları yanında tam katılımı ile sürekli yüksek kalite elde etmeyi ve müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı taahhüt ediyoruz.
Çevre Politikamız Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş

Çevre Politikamız